Hilversum100 in 2020 en daarna ...

Prijswinnaars

Het platform Hilversum100 werkt aan het verduurzamen van Hilversum. Het is hét Hilversumse platform van duurzame denkers en doeners. Wij denkers en doeners werken als bewoners en medewerkers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente aan duurzaam leven, wonen en werken in Hilversum. Ieder jaar bepalen wij waarmee wij als platform aan de slag gaan. Waarmee we duurzaam verschil willen maken en doorbraken mogelijk willen maken. Wij nodigen iedereen uit bij te dragen aan een duurzaam Hilversum en zich bij het platform aan te sluiten.

In 2017, 2018 en 2019 heeft de Hilversum100 Challenge een dertigtal initiatieven ‘een financieel zetje in de rug’ gegeven. Deze initiatieven zijn aangesloten op het platform Hilversum100. In de loop van 2019 zijn we met ruim 35 deelnemers gaan nadenken over de toekomstige rol en structuur van de Hilversum100. We hebben plannen gemaakt voor een platform van versnellers verbinders en verduurzamers. Met verbindingen, themagroepen en nieuwe initiatieven.

Hilversum 100% duurzaam in 2050

Platform Hilversum100 wil het verduurzamen van Hilversum versnellen. Hilversum 100% duurzaam in 2050 is onze ambitie, onze stip op de horizon. Het platform start nieuwe initiatieven op de thema’s Duurzame energie, Natuur in en om de stad, Toekomstbestendig ondernemen, Groene mobiliteit, Smart waste en Eerlijk eten. We gaan in 2020 ‘broeden’ op wat de ambitie van 100% duurzaam voor deze thema’s betekent.

Transitiejaar 2020

We benaderen 2020 als een transitie jaar waarin we de Hilversum100 van Challenge-en-Dag-van-de-Duurzaamheid campagne ombouwen tot een platform van duurzame denkers en doeners. We gaan met elkaar uitvinden wat de optimale organisatie is om het verduurzamen van Hilversum te versnellen. En samen ontdekken wat het platform Hilversum100 moet bieden waardoor initiatiefnemers en initiatieven kunnen bruisen en duurzame impact kunnen hebben.

Initiatieven verijken en versnellen

Wij zijn ambitieus en zien volop kansen om meer initiatieven van bewoners en ondernemers op vele manieren te steunen. Bestaande initiatieven maken we zichtbaar op een kaart en hun activiteiten in een duurzame activiteitenagenda. Nieuwe initiatieven kunnen zich verrijken in de themagroepen waar initiatiefnemers elkaar ontmoeten en met elkaar meedenken. Daarmee wordt een initiatief ook lid van de digitale werkomgeving van de Hilversum100 waardoor kennis en netwerken toegankelijker worden.

In duurzame broedplaatsen gaan we outside-the-box, delen we kennis en scrummen we acties. Initiatieven kunnen al in hun ontwikkelstadium zichtbaar worden op de Hilversum100 website en onderdeel worden van platform- en themabijeenkomsten en onze communicatie in (sociale) media. Het platform biedt initiatieven professionele ondersteuning bij hun communicatie.

Palet aan financiers

Veel initiatieven zullen op zoek zijn naar financiering. Ook voor advies en meedenken over fondsenwerven kan een initiatiefnemer bij het platform terecht. Juist op het punt van het vinden van financiering wil Hilversum100 als platform met de gemeente en bedrijven als partners verschil gaan maken. Met een selectie van meest-voor-de-hand-liggende fondsen en subsidies (lokaal, provinciaal en landelijk) gaan we het vinden van ‘poen’ versnellen. Als Hilversum100 kunnen we initiatieven bundelen en gezamenlijk aanvragen doen bijvoorbeeld bij Stichting Doen. En mogelijk een Europese subsidie aanvragen. Met vriend-van en sponsor van-een-specifieke-activiteit gaan we crowdfunden.

Themagroepen

 • Duurzame energie (contactpersoon: Aernoud Olde)
 • Natuur in en om de stad (contactpersoon: Toma van den Bosch)
 • Toekomstbestendig ondernemen (contactpersoon: Joost Bennekers)
 • Groene mobiliteit (contactpersoon: Neil Simmons)
 • Smart waste (contactpersoon: Ynske Betlem)
 • Eerlijk eten (contactpersoon: Hester Gietelink)

Plannen voor nieuwe initiatieven in 2020

 • Energie bruggen bouwen
 • Natuurlijk Hilversum
 • Green Deal midden- en kleinbedrijven
 • Mobiliteit en (stads)distributie
 • Plasticvrije markt Hilversum
 • Duurzaam, eerlijk en lekker eten

Hier vind je meer informatie over deze nieuwe initiatieven.

Hilversum100 versnelt door slim creativiteit en inspiratie, kennis en ervaring, tijd en energie van Hilversummers te verbinden. Wij gaan voor een bruisend initiatievenplatform en een ‘groeiende’ begroting met een palet aan financiers.

Wil je meer weten over het platform Hilversum100, de themagroepen, de plannen voor nieuwe initiatieven? Of wil je meedoen? Mail dan met coördinator Paul Basset

Vier duurzaamheid elke dag!

Het platform Hilversum100 zoekt altijd duurzame denkers en doeners!

We leven in Nederland, in ’t Gooi en ook in Hilversum alsof we 3,5 aardbol hebben. We zullen dingen dus anders moeten gaan doen. Dat weten we, maar we zijn ook gewoontedieren en doen dingen graag zoals we ze altijd al deden. Gelukkig zetten steeds meer mensen thuis en op het werk duurzame stappen. Pakken we vaker de fiets en moedigen we anderen aan om de handen ook duurzaam uit de mouwen te steken.

Als jij ook aan de slag wilt met een duurzaam Hilversum, dan is de Hilversum100 is op zoek naar jou. Wat is jouw plan om Hilversum te verduurzamen? En wie mobiliseer je om mee te doen? Hoe krijg jij je straatgenoten, de leden van je sportclub, je collega’s en je vrienden bijvoorbeeld zo ver om ook stappen te zetten naar een aardgasvrije samenleving? Ben jij een duurzame doener en wil jij ook onderdeel van het platform Hilversum100 worden? Stuur een mail naar ikdoemee@hilversum100.nl

Meer inspiratie

Hilversum100 Bijprater

Hieronder lees je het laatste nieuws uit de Hilversum100 Bijprater.

Meer uit de Bijprater