Hilversum is in transitie

24 augustus 2020

Hilversum is een stad in transitie. Niet omdat wij dat willen, maar omdat de wereld verandert. Het Hilversum van de toekomst ontstaat echter niet op een tekentafel van de overheid, maar vanuit de kracht van mensen en gemeenschappen. Het is deze kracht die we met de Hilversum100 zichtbaar willen maken en ondersteunen. Dit doen we in themagroepen zoals de themagroep 'energietransitie': hoe gaan we onze energiebehoefte in Hilversum duurzaam vormgeven?

Wij willen in deze transitie de katalysator zijn, een versneller van het proces. Dit doen wij door mensen met elkaar in contact te brengen en samenwerking te stimuleren, door nieuwe initiatieven te ondersteunen, door vernieuwers te faciliteren, door inwoners en ondernemers te informeren over wat er in de samenleving georganiseerd wordt en vooral: door mensen te activeren en over te halen ook bij te dragen aan deze samenleving.

Zo kunnen wij duurzaam samenleven, zelf medeverantwoordelijk zijn voor ons eigen welbevinden, maar zich ook verantwoordelijk voelen voor onze buren en voor onze buurt. En voor de leefbaarheid van Hilversum in de toekomst.

Dit artikel is geschreven door Aernoud Olde.
content: