content:

 

Energietransitie

Wij bouwen aan de Coalitie Energie

Wij zijn allemaal verslaafd aan het gebruik van fossiele brandstoffen, en stap voor stap vervangen we deze afhankelijkheid met het gebruik van duurzame, groene energiebronnen. Velen zijn al op verschillende manieren bezig met de energietransitie. Ook in Hilversum zijn er tal van burgerinitiatieven en bedrijven die stappen hebben gezet.

Tot nu toe bestond de opgave van de energietransitie vooral uit: bewustwording, opwek stimuleren, isoleren, isoleren en isoleren. Dit is natuurlijk nog steeds zo, behalve dat er met het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) een onderwerp bij komt: participatie. De themagroep 'energietransitie' wil zich vooral hierop gaan richten.

Het doel van de themagroep wordt zoveel mogelijk mensen en organisaties meenemen en betrekken bij de energietransitie, en gezamenlijk komen tot gedragen plannen. Dit betekent ook dat we het gesprek willen voeren over de veranderingen die de energietransitie zullen opleveren; want de energietransitie vraagt om veranderingen en dat is vaak niet leuk, maar samen willen we zoeken naar oplossingen die rekening houden met mens en natuur; nu en in de toekomst. Kortom; bruggen bouwen. Dit doen we door kennis te delen, thema-avonden te organiseren, thema's uit te diepen en initiatieven zichtbaar maken en verder helpen. Dit doen we in de geest van de landelijke ‘participatiecoalitie’. 

 


Wat willen we met de Coalitie Energie? 
Wij bepalen als themagroep zelf, onderling, waar we ons mee bezig gaan houden. Wordt het besparen op energiegebruik? Het opwekken van duurzame energie? Hoe en waar? Welke (technische) mogelijkheden zijn er, en zijn die geschikt voor Hilversum? En hoe kunnen we meer mensen bereiken om ze mee te krijgen in deze overgang naar duurzaam energiegebruik? 

Daarnaast zullen we de samenwerking zoeken met andere organisaties of themagroepen om te voorkomen dat zaken dubbel gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer een energiecoöperatie of een buurtvereniging een activiteit organiseert die past binnen het thema energietransitie dan willen wij aansluiten en de activiteit ondersteunen. Denk eens aan:

  • Mensen met ideeën op het gebied van de energietransitie helpen bij het vinden van medestanders of gezamenlijk een nieuw initiatief opzetten.
  • Mensen betrekken bij de energietransitie.
  • Een thema-avond organiseren over een onderwerp.
  • Een thema verder verkennen, bijvoorbeeld ‘wat betekent het oprichten van een warmtecoöperatie’? Wie weet waar die verkenning toe leidt!

Hoe wil jij meedoen?

  • Je kunt incidenteel meepraten over een bepaald onderwerp tijdens een onderwerp-avond;
  • Je kunt samen met anderen een thema-avond voorbereiden/organiseren;
  • Je kunt incidenteel andere initiatiefnemers ondersteunen bij het uitwerken van een idee of het opzetten van een nieuwe activiteit;
  • Je kunt zelf trekker worden van een specifiek onderwerp.

Wil je meer weten over het thema energietransitie van Hilversum100? Of wil je meedoen?
Mail dan met themaverbinder Aernoud Olde

BLOGS

Wijs met wind en zon

Op zondag 4 oktober 2020 ging Hilversum100 in gesprek over windturbines en zonneweiden. Gaan we aan de energiebehoefte in Hilversum en ’t Gooi voldoen zodat de regio energieonafhankelijk wordt? Aan tafel bij Ingrid Giebels: Jacqueline Kalk (PvdA), Lex van Waarden (GroenLinks), Jacobine van Dijk (CDA) en Ivo Booijink, lid van de bewonersadviesgroep voor de Regionale Energie Strategie.
...lees verder

open BLOGS

AGENDA

Online café: stap voor stap onderweg in de energietransitie- wat kunnen we leren van de Amersfoortse oplossingen?

di 08 december 2020, 20:00-21:30 uur

Op dinsdagavond 8 december organiseren we een Online Hilversum100 café over de energietransitie. Eerst vertelt Aernoud Olde kort over de Regionale Energie Strategie (RES). Hij gaat ook in op de Hilversumse situatie. Aernoud is lid van de RES-stuurgroep voor Noord Holland Zuid. De RES is een zoektocht naar kansen voor de opwek van duurzame energie en hoe we inwoners kunnen betrekken. De RES biedt ook kansen om op nieuwe manieren invloed op de eigen leefomgeving te krijgen. Aansluitend krijgt Jan Toering uit Amersfoort het woord. Hij vertelt over de Amersfoortse zoektocht en oplossingen. Zoals de Gebiedscoöperatie Eemland en andere initiatieven. In Amersfoort verweven ze de energietransitie met de transitie van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Het doel van Gebiedscoöperatie Eemland is om tot een duurzame en inclusieve samenleving te komen. De energietransitie maakt een belangrijk onderdeel hiervan uit. We sluiten de avond af met een vergelijking van Hilversumse en de Amersfoortse oplossingen. Wat kunnen we leren? We starten om 20.00 uur en ronden om 21.30 uur af. Meld je aan en kijk, luister en praat mee!
Doe je mee?

WEKELIJKS BEREIKBAAR: HET Energieloket - telefonisch

wo 30 december 2020, 09:30-11:00 uur

Inwoners van Hilversum kunnen elke woensdag van 9:30 tot 11:00 uur terecht bij HET Energieloket van HET Coöperatie. Dit vindt voorlopig telefonisch plaats. Bel 06 53 999 765 voor gratis energieadvies. Je ontvangt een tegoedbon ter waarde van € 65,- Hiermee kun je (eventueel met hulp van HET) naar keuze producten bestellen via Energiebespaarshop.nl. Doe mee en bel naar HET Energieloket! Lees meer op https://hetcooperatie.nl/het-energieloket
Doe je mee?

WEKELIJKS BEREIKBAAR: Bel het HilverZon Energieloket

wo 30 december 2020, 19:00-21:00 uur

Het HilverZon Energieloket is wekelijks telefonisch bereikbaar. Hilversummers kunnen met vragen over energiebesparende maatregelen elke woensdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur bellen met Erik de Lange, Energiecoach van HilverZon op telefoonnummer 06 52498159. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is het niet meer mogelijk om wekelijks spreekuur te houden in bibliotheek Hilversum. Heb je een vraag over besparen? Of over een offerte, bijvoorbeeld voor een check op duurzaamheid. Bel 06 52498159.
Doe je mee?

Collectieve Inkoopactie Isolatie

do 31 december 2020, 08:00-23:45 uur

1 oktober 2020 startte de collectieve inkoopactie isolatie. Het gaat om bodem, vloer, spouw en ramen. Huiseigenaren kunnen meedoen via Energie Verbonden (de samenwerkende energiecoöperaties in het Gooi, waaronder HET en HilverZon). Collectief inkopen levert prijsvoordeel op. Lees meer op https://collectieveinkoop.energieverbonden.nl/actie-isolatie
Doe je mee?

open AGENDA

MENSEN

Aernoud Olde

Verbinder Energietransitie

open MENSEN

content:
INITIATIEVENKAART
content: