Hilversum100

Hilversum is een ongelooflijk fijne stad om te wonen en te werken. Het wordt naast mediastad niet voor niets ook de tuinstad genoemd. Maar het kan én moet nog wel een tandje duurzamer. En daarom is de Hilversum100 in het leven geroepen.

Hilversum100 is een netwerk van Hilversummers die werk maken van de energietransitie in hun stad. Het is een steeds groter groeiende groep van ondernemers, bewoners, bedrijven, scholen, sportverenigingen en andere organisaties die samen met de gemeente Hilversum zich inzetten om hun stad groener en gezonder te maken. Medio 2016 is deze beweging als het Energieplatform Hilversum begonnen en in de zomer van 2017 omgedoopt tot Hilversum100.

Hilversum100 brengt als platform mensen met elkaar in contact om plannen te verrijken of te verbreden. Hilversum100 verlaagt drempels, versnelt trajecten en stimuleert dat plannen, kennis en ervaringen worden uitgewisseld.

Tijdens de klimaattop in Parijs hebben 193 wereldleiders – waaronder Mark Rutte – toegezegd zich in te zetten voor het behalen van de klimaatdoelen. Zo spraken ze af dat de aarde met niet meer dan 2 graden mag opwarmen. Nederland sloot daarop het Nationale Energieakkoord waarin werd afgesproken in 2020 14% van onze energie duurzaam op te wekken en in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Een akkoord waar Hilversum graag aan bij wil dragen, vandaar de ambitie om in 100 weken, dus vóór 2020, 100 kiloton CO₂-uitstoot te besparen.

Om een idee te geven hoeveel 100 kiloton CO₂ is

Als we alle Hilversumse autokilometers weten te halveren halen we het. Of als een derde van alle huizen in Hilversum zo goed worden geïsoleerd dat ze van het gasnet af kunnen. Dat lukt natuurlijk niet van vandaag op morgen.

100 kiloton CO₂ is zo veel, dat kunnen we alleen maar samen bereiken. We hebben méér en nieuwe plannen nodig. Daarom vragen we iedereen mee te denken en vooral mee te doen met de Hilversum100 Challenge.

Wie heeft er een goed idee? Werk dit uit in een actieplan en deel die met ons! Samen maken we de energietransitie slimmer, creatiever en leuker. Hilversum100 gaat in 2018 op zoek naar het liefst 100 actieplannen om Hilversum toekomstbestendig te maken.

Green Deals

Landen onderling, maar ook ‘Den Haag’ en andere overheden sluiten steeds vaker Green Deals met bedrijven, hele bedrijfstakken of organisaties. Ook Hilversum100 gaat voor en met de gemeente op zoek naar groene deals, waar het milieu en dus wij allemaal beter van worden.

Bekijk de lopende Green Deal projecten van Hilversum100.

Versnellingsgesprekken

Hilversum100 wil voorkomen dat ook maar één goed idee onbenut blijft en daarom zijn er Versnellingsgesprekken. Iedereen die een goed idee heeft en een actieplan wil maken om de energietransitie te versnellen, kan met Hilversum100 in gesprek over zijn/haar vragen, voorstellen of plannen. Hilversum100 heeft een team van versnellingsmeedenkers waaruit je kan kiezen: Joost Bennekers (123 Duurzaam), Maya Heinsbroek (Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek), Oscar Jansen (Gemeente Hilversum), Aernoud Olde (HilverZon), Rigo Stegeman (Good2Connect), Edwin van der Voort (Kastanje Vastgoed) en Tosca van der Zijden (De Alliantie).

Wil je dat Hilversum100 met je meedenkt, laat ons dan weten wanneer je hiervoor wil afspreken: ikdoemee@hilversum100.nl.

Team Hilversum100

Het kernteam van Hilversum100 bestaat uit: Paul Basset (coördinator), Oscar Jansen (Gemeente Hilversum), Lucas Mol (De Gooische Mij.) en Roos de Jager en Dagmar Holtman (Strawberry Earth).

Wil je meer weten over Hilversum100? Neem dan contact op met coördinator Paul Basset paulbasset@hilversum100.nl