Inzendingen Hilversum100 Challenge

Dit jaar zijn er 20 inzendingen voor de Hilversum100 Challenge. Hieronder een overzicht van de inzendingen. Op de Hilversum100 Dag van de Duurzaamheid worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Kom op 10 oktober naar M-mediagebouw ('s Gravelandseweg 80) als je wilt weten welke inzendingen een prijs hebben gewonnen. Het prijzengeld is € 31.000 verdeeld over twee publieksprijzen, zeven juryprijzen en de Rabo Duurzaam Wonen prijs.

Central Park Hilversum

Central Park Hilversum een duurzaam ecologisch park waarbij een speerpunt het van het gas af halen van de ongeveer 120 aan grenzende woningen is. Connexxion zal in 2021 de remise (Larenseweg 1) niet meer nodig hebben. Wij willen een andere NUTS functie namelijk een duurzaam ecologisch park. In de grond kunnen we warmtewisselaars leggen waarop de omwonenden een warmtepomp kunnen aansluiten. besparing Co2 over 10 jaar 400 ton. Aanplanten van veel Co2 opnemende bomen, planten. zie bijlage
Groep: stichting Betrokken Omwonenden Busremise Hilversum
Woordvoerder: Henri van IJken

Gebruik van regenwater

Steeds vaker hoor en lees je over een te kort aan water. Het niveau van het grondwater daalt elk jaar. Dat moet anders. Hoe kun je daar als individu wat aan doen? Zie bijgaand advies voor iedereen die zeggenschap heeft over de buis die het regenwater vanaf het dak naar de riolering voert, aangevuld met een tip om het water op een terras vast te houden.
Groep: Jogchum Kooi
Woordvoerder: Jogchum Kooi

Fabriek om groene waterstof te produceren

Gebruik van fossiele brandstoffen draagt bij aan de snelle opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien. Als fossiel wordt vervangen door groene waterstof dan draagt dat bij aan een oplossing. In bijgaand document staat beschreven hoe je groene waterstof kunt produceren. Op een vlot, gebruik makend van wind en water, in internationaal water, midden op de oceaan waar je politiek onafhankelijk bent. Wind en water kosten niets.
Groep: Jogchum Kooi
Woordvoerder: Jogchum Kooi

Onder een groene deken

Groen is in alle opzichten belangrijk voor ons en om onze leefomgeving gezond te houden. In Hilversum is al veel groen, maar als we de CO2 uitstoot willen terugdringen en wateroverlast beperken, dan zullen we Hilversum nóg wat groener moeten maken. Maak in een stedelijke omgeving efficiënt gebruik van de ruimte door gebouwen te voorzien van groendaken. Laten we Hilversum toedekken met een groene deken.
Groep: Fiona Williamson
Woordvoerder: Fiona Williamson

het feest van kleiner en minder

Tiny House PLUpetit, het feest van kleiner en minder. Mensen inspireren door middel van activiteiten, workshops en een goed verhaal. Elk gesprek in het huisje is een duurzaam gesprek en zet aan tot duurzame stappen groot of klein om te beginnen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid een mobiel platform, podium, verzamelplek te zijn voor andere duurzame initiatieven en producten. PLUpetit is een magneet voor nieuwsgierige mensen en eenmaal over de drempel blijkt het een feest om duurzaam te worden, zijn en blijven.
Groep: PLUpetit
Woordvoerder: Marileen Fabels

Blauwe diesel voor Hilversum

Mijn idee gaat over 'blauwe diesel'. Blauwe Diesel is dé duurzame dieselbrandstof van dit moment. Deze fossielvrije diesel wordt volledig gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Je kunt zonder aanpassing van een moderne dieselmotor op Blauwe Diesel rijden. Daarnaast is Blauwe Diesel ook nog eens CO2-neutraal (!), emissiearm en biologisch afbreekbaar en verlaagt het ook de emissie van fijnstof en stikstof. Het goede nieuws is dat het sowieso naar Hilversum komt (!) en de prijs is bedoeld om zoveel mogelijk (diesel)gebruikers te enthousiasmeren dit te gaan gebruiken.....Daar wil ik me graag voor inzetten.
Groep: Il diVino Wijnwinkel
Woordvoerder: Ewout Jansen

Hilversumse Grootouders voor het Klimaat

Wij gaan uitzoeken wat je met een plaatselijke groep “Grootouders voor het Klimaat” zou kunnen doen. Blijkt zo’n groep een nuttige aanvulling te kunnen zijn op de jaarlijkse H100 Challenge dan gaan we op zoek naar ouderen die zich willen verenigen tot de “Hilversumse Grootouders voor het Klimaat”.
Groep: Jogchum & Bea Kooi
Woordvoerder: Jogchum Kooi

Gooiers Groen Moed in Groenlekkerland

Een inspirerende winkel tevens ontmoetingsplek van groendoeners. Een informatiepunt met tastbare producten waar u kunt kennis maken met water/energie-en mobiliteit oplossingen. Met o.a. uitleenvoorzieningen, zadenbank en originele cadeaus. Dit in combinatie met een toegankelijk buitenproject, waar de groendoeners laten zien hoe u in eigen woon-en leefsituatie in de toekomst het verschil kunt maken en iets terug kan doen voor de natuur.
Groep: Urban Farming035
Woordvoerder: van Bussel M.M.

De Circulaire Portal

Hoe wek je duurzaamheid en circulariteit tot leven? Dit doet Troop Circulair, een startend collectief met Klaske, Dee en Kees als aanjagers. Troop Circulair maakt circulariteit zichtbaar en tastbaar met de Circulaire Portal: de servicebalie van de 21ste eeuw! De Portal komt op centrale plekken, zoals bibliotheken en gemeentehuizen. Organisaties willen graag gebruikmaken van de Circulaire Portal want het opvallende ontwerp trekt als een magneet bezoekers aan! Wat de Portal ook zo bijzonder maakt, is dat hij volledig van lokaal en recyclebaar materiaal is. En de Portal – met digitale userinterface – wordt multifunctioneel ontworpen, sámen met de gebruikers.
Groep: Troop Circulair
Woordvoerder: Dee Timmermans

Komt een vegan bij de slager

Van die vegans en de Biologische Slagerij gaan samen plantaardige producten ontwikkelen en verkopen bij de slager. Als meer Hilversummers minder dierlijke producten eten kunnen we veel CO2 besparen.
Groep: Hilversumse eiwittransitie
Woordvoerder: Nienke Ross

Future Festival - duurzame popup-hub De Gijsbrecht

De Gijsbrecht opent van dinsdag 19 t/m zaterdag 23 november een Popup-hub voor een duurzame toekomst in Hilversum-Zuid. In deze hub draait om het vergroten van de bewustwording rond duurzaam ondernemen, shoppen en verblijven - én direct aanzetten tot het maken van duurzame of klimaatneutrale keuzes. Van energiescans voor ondernemers en bezoekers, tot een repair shop, een kledingswap, een popup-shop die laat zien hoe duurzaam je al kunt shoppen op De Gijsbrecht en nog veel meer. De Gijsbrecht brengt het samen!
Groep: BIZ De Gijsbrecht
Woordvoerder: Renske Schriemer

Het Groene Clubhuis

Onze tennisclub wil actief bijdragen aan het verduurzamen van onze maatschappij en wil hierin een voorbeeldrol vervullen. Zo waren we in 2017 een van de eerste tennisverenigingen in Nederland met LED verlichting. Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in zonnepanelen via Hilverzon en zijn we overgestapt naar Samen:Om. De volgende voorgestelde stap is het benutten van het dak van ons clubhuis voor betere isolatie, extra zonnepanelen en extra zuurstof productie met mos sedum. Hiermee verwachten we weer een grote stap te kunnen zetten naar onze CO2 neutrale ambitie in 2030!
Groep: HLTC Hoogerheide
Woordvoerder: Bertus Wiggerts

Een eerlijk en duurzaam parkeerbeleid in Hilversum

Met Een eerlijk en duurzaam parkeerbeleid in Hilversum bereiken we voor heel Hilversum dat iedere bewoner, ondernemer of bezoeker met één of meerdere auto’s, die gebruik maakt van een stukje openbare weg om hun auto te kunnen parkeren, een bijdrage levert aan een gezamenlijk duurzaamheidsproject. Of je nu in het centrum woont of in de buitenringen van Hilversum, voor iedere bewoner met een motorvoertuig als ook voor de zakelijke rijder en ondernemer zal een gelijk parkeerheffingstarief ingesteld worden per voertuig. De inkomsten voor de parkeervergunningen worden geïnvesteerd in duurzame mobiliteit. Eerlijke verdeling van de parkeerkosten voor iedereen! Met de opbrengsten een investeringsklimaat scheppen voor gebruik in iedere wijk van • leenauto’s, bij voorkeur elektrisch aangedreven, en daarvoor speciale laadpunt- en parkeergelegenheden • (elektrische) fietsen met stallingen Door met Gemeente Hilversum, Ondernemend Hilversum en Bewonersorganisaties samen dit beleid in te zetten kunnen we met partijen als HET, GreenWheels en E-leasebike op meerdere strategische plekken voorzieningen treffen om makkelijk gebruik te maken van deze vorm van duurzame mobiliteit. Op deze wijze bereiken we een versneld duurzaam parkeerbeleid waarbij veel mensen hun tweede auto zullen wegdoen en ondernemers gebruik zullen maken van bewaakte transferia buiten de stad. Een beter openbaar vervoersysteem wordt getroffen vanaf deze transferia richting centrum van Hilversum. Het gevolg is dat er veel minder CO2 en fijnstof wordt uitgestoten wat in de komende jaren als katalysator zal gaan werken.
Groep: Leefbaar Hilversum
Woordvoerder: Ben Bus

"Duurzaam, lekker en voedzaam vegetarisch koken"

Wij Nederlanders eten veel vlees, meer dan gezond voor ons is en meer dan goed is voor het milieu. De veeteelt is wereldwijd verantwoordelijk voor 14,5% van de broeikasgasemissies. Veel mensen willen wel vegetarisch eten maar weten niet goed hoe. De Natuurkeuken leert thuiskoks vegetarisch koken in workshops “Duurzaam, lekker en voedzaam vegetarisch koken”, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het koken met restjes om voedselverspilling te voorkomen. En uiteraard wordt er gekookt met lokale - en seizoensproducten. Goed voor mens, dier en milieu!
Groep: De Natuurkeuken
Woordvoerder: Hester Gietelink

SmartGrid op Arenapark & Laapersveld

Met slimme energienetwerken kunnen we in Hilversum een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Er zijn 5 belangrijke ontwikkelingen om deze op het Arenapark & Laapersveld toe te passen: 1. Sterke groei van lokale – duurzame – energieopwekking 2. Versnelling uitfasering aardgas 3. Klanten willen steeds meer autonomie, in het bijzonder op het Arenapark & Laapersveld 4. Europese wet- en regelgeving (Energy Communities uit het Clean Energy Package) die dat mogelijk maakt 5. Verbetering maturiteit van technologieën en kostendaling: wind, zonnepanelen, batterijen, Electrolyzer, etc. Een dergelijke slim netwerk noemt men een MicroGrid of SmartGrid. Door de overstap van bestaande energievoorziening naar een SmartGrid wordt een aanzienlijke hoeveelheid CO2 bespaard. Tevens kan hiermee het bestaande warmtenet hierop gekoppeld worden en de huidige Biomassacentrale uit gefaseerd worden. Met de aanzet van het SmartGrid plan dienen we samen met Gemeente Hilversum en overige stakeholders een basis te leggen voor een uniek project. Hierbij zal met steun van het Vastgoed Owners Collectief van het Arenapark VOC een aanvraag gedaan te worden bij het Stadsfonds van Hilversum om dit project financieel mogelijk te maken.
Groep: Gebruikerscollectief/Ondernemersvereniging Arenapark & Laapersveld
Woordvoerder: Ben Bus

20 Twintigers besparen 20 ton CO2 per jaar in 2020 met e-autodelen!

We willen 20 Hilversumse twintigers vertrouwd maken met elektrisch autodelen. 20 jonge autodeel-trainees gaan ervaren én uitdragen hoe leuk en efficiënt het is om elektrisch te rijden, in auto’s die je samen deelt!
Groep: De elektrische autodelers van HET (Hilversumse Energie Transitie)
Woordvoerder: Witho Oost

Babyspullen goed voor het milieu?!

Wij zijn (jonge) ondernemers met een droom om ouders, jongeren en kinderen bewust te maken van CO2 uitstoot en duurzaamheid. We renoveren houten kinderstoelen, zodat deze weer een nieuw leven krijgen. Ook willen we ouders de mogelijkheid geven om babyspullen te leasen, zodat ze babyspullen kunnen gebruiken op een kindvriendelijke én milieuvriendelijke manier.
Groep: Jurjen&Iris
Woordvoerder: Iris Beugelaar

Trash Matters

Trash Matters is een circulaire broedplaats waar mensen hun verlangens en frustraties rondom het klimaat kunnen delen en om kunnen zetten naar nieuwe, creatieve oplossingen. Een ruimte om te experimenteren. Niet bottom-up of top-down maar vanaf het begin samen. Waar we kijken naar lokale mogelijkheden op het gebied van circulaire grondstoffen en arbeidspotentieel. Een plek waar startende ondernemers steun krijgen om hun onderneming van de grond te krijgen, waar zzp’ers een werkplek hebben, waar designers hun circulaire of biobased voorwerpen onder de aandacht van het publiek kunnen brengen, waar ambachtelijk werkers een werkruimte vinden, waar gevestigde ondernemers inspiratie kunnen opdoen over hoe zij met circulariteit aan de slag kunnen en waar het publiek een positieve klimaatinjectie kan krijgen. Kortom: een plek waar we kennis en vaardigheden delen en op die manier verder komen.
Groep: Circulaire broedplaats
Woordvoerder: Janneke Boos

Proeftuin de Buitenhof

Op de Buitenhof werken wij met alle respect voor de omgeving aan een landbouwsysteem dat zoveel mogelijk een eigen kringloop heeft. Door kippen te houden en op een natuurlijke manier groente, fruit en bloemen te verbouwen leggen we als het ware de basis voor een nieuw ecosysteem met een grote biodiversiteit. Met het project Proeftuin de Buitenhof betrekken wij inwoners, scholieren en bedrijven van Hilversum bij deze vorm van toekomstbestendige stadslandbouw. We zetten een kenniscentrum op en leggen een cordon van tuinderijen in en rond Hilversum om zo CO2 te besparen én CO2 op te ruimen.
Groep: Wietse Bakker, Toma van den Bosch, Eva Vos
Woordvoerder: Wietse/Toma

Wijkkrachtgroepen

HilverZon heeft al vele bestaande activiteiten zoals de energiecoaches, een energieloket, de postcoderoosdaken en het ondersteunen van VvE's en scholen bij het aanleggen van daken met zonnepanelen. Voortbouwend op de bestaande activiteiten en de energiebespaaracties en woningisolatie-avonden uit het verleden (2014-2018) wil HilverZon naast energiecoaches ook buurt-duurzaamheids-ambassadeurs aanstellen die ondersteund door HilverZon samen met andere buurtbewoners hun buren gaan overhalen om de eigen woning verder te isoleren en minder energie te gaan gebruiken en al doende wijkkrachtgroepen oprichten.
Groep: HilverZon
Woordvoerder: Aernoud Olde