Koploperproject Toekomstbestendig Ondernemen Hilversum

Investeer € 300,- en bespaar honderden euro’s op uw energierekening! Dit is het perspectief dat de Green Deal Koploperproject Toekomstbestendig Ondernemen Hilversumse bedrijven biedt.

De Green Deal Koploperproject Toekomstbestendig Ondernemen kent (een keuze uit) drie adviestrajecten:

 • Climate Makeover: na een grondige nulmeting gaan deelnemers concreet aan de slag met maatregelen die CO2 reduceren;
 • CO2-prestatieladder: met een paar aanvullingen op de Climate Makeover kunnen deelnemende bedrijven het CO2-Prestatieladdercertificaat op niveau 3 behalen;
 • Toekomstbestendig ondernemen: een bredere aanpak met een integraal Duurzaamheidsprofiel op basis van ISO26000.

De deelnemers aan het eerste Koploperproject Toekomstbestendig Ondernemen zijn:

 • Autoschadecentrum Hilversum BV
 • Koeleman accountants & belastingadviseurs
 • Paul's Garage
 • Van Hellemond Sport
 • Stichting Vliegveld Hilversum
 • Van Vuure uitvaartverzorging

De deelnemers aan het lopende Koploperproject Toekomstbestendig Ondernemen zijn:

 • Biologische Slagerij
 • GoodyFood
 • Gooiland Makelaardij
 • Il DiVino Wijnwinkel
 • Luno Kitchen
 • Mout Foodhall & Brouwerijcafé
 • Restaurant Bleu
 • Sus en So
 • Van Schijndel Schoenen
 • Werf35

Onderaan staan drie portretten van deelnemers aan het eerste koploperproject.

Extra winst voor ondernemers die verduurzamen: een frisse blik op hun bedrijf

Ondernemers leven vaak in de waan van de dag. Dat past bij hen en zorgt ervoor dat ze doorgaans snel kunnen meebewegen met alle veranderingen die ze tegenkomen op de korte termijn. Als het gaat om het doorvoeren van veranderingen op de lange termijn wordt het wat lastiger. Zoals het starten met een strategie om duurzamer te gaan ondernemen en CO2-uitstoot te verminderen. Met het Koploperproject Toekomstbestendig Ondernemen volgen 16 mkb-bedrijven uit Hilversum een praktisch traject zodat ze hun duurzame plannen kunnen ontwikkelen, uitvoeren en monitoren. Zodat ze uiteindelijk hun CO2-footprint kunnen verkleinen. En op den duur zelfs klimaatneutraal kunnen ondernemen.


Monique Morée is projectleider en Green Deal coach van de Green Deal Koploperproject Toekomstbestendig Ondernemen Hilversum: "Je merkt aan de deelnemende organisaties dat ze steeds meer nadenken over de impact van hun bedrijf op de eigen omgeving. Daardoor gaan ze ook anders kijken naar hun organisatie en diensten."


Tweede editie koploperproject

Duurzaam ondernemen is op allerlei manieren mogelijk en vooral breder dan alleen energie besparen. In het tweede Koploperproject Toekomstbestendig Ondernemen laat een groep ondernemers zich hierover adviseren.

“De gemeente heeft de ambitie om het centrum te verduurzamen”, vertelt Monique Morée. “Daarom hebben we voor dit project tien ondernemers benaderd, die allemaal enthousiast bleken.” De deelnemers kwamen 18 maart 2019 voor het eerst samen voor een kennismaking en een introductie over duurzaam ondernemen. Morée: “We zijn begonnen met een quickscan om te bepalen waar de deelnemers nu staan. In de komende acht tot tien maanden komen we tijdens twee workshops nogmaals bij elkaar. Tussendoor krijgen de deelnemers een aantal ‘huiswerk’-opdrachten. Daarnaast gaan wij bij de ondernemers langs om hun locatie te bekijken en hun actieplan door te nemen. We sluiten af met een slotbijeenkomst.”

Quickscan, eigen doelen en kennis delen

De ondernemers stellen allemaal hun eigen doelen, afhankelijk van budget en prioriteiten. Tijdens de workshops krijgen ze advies, maar kunnen ze ook kennis delen en elkaar inspireren. “Stel dat een ondernemer zonnepanelen of een warmtepomp heeft laten plaatsen”, geeft Morée als voorbeeld. “Dan kan hij vertellen voor welke leverancier is gekozen en hoe dat is gegaan.”

Duurzame inkoop is óók belangrijk

Energie besparen is een belangrijk onderdeel van het koploperproject, maar volgens Morée kunnen ondernemers op veel meer manieren aan de verduurzaming van hun bedrijf werken. “Hoe ziet je inkoopketen eruit of in hoeverre worden je producten ingenomen of gerecycled?”

Dat werken aan duurzaamheid heel breed is, ondervond ook deelnemer Ewout Jansen van wijnwinkel Il diVino na de startbijeenkomst. “In eerste instantie keek ik naar de duurzaamheid van mijn producten, zoals biologische wijnen. Maar het is ook belangrijk om te kijken naar een betere afvalscheiding, met welke koeriers je samenwerkt en welke verpakkingen je gebruikt. Ik vind deelname aan dit project heel inspirerend omdat er op allerlei vlakken winst voor het milieu is te behalen.”


Koplopers zijn ambassadeurs voor duurzaamheid

De tien ondernemers werken aan het verduurzamen van hun onderneming, maar vervullen ook een ambassadeursrol. Monique Morée: “Uiteindelijk hopen wij dat zij ook andere ondernemers inspireren en enthousiasmeren om te verduurzamen. Dat zien we bij de deelnemers aan ons eerste koploperproject. Zij willen graag laten zien wat duurzaamheid hen heeft opgeleverd. Niet alleen in geld, maar ook in een goed gevoel en blije medewerkers.” Word ook koploper: neem contact op met projectleider Monique Morée: monique@good2connect.nl


Verschillende deelnemers uit het MKB

De ondernemers die meedoen aan het eerste Koploperproject zijn heel verschillend, van een accountantskantoor tot aan een garagebedrijf. Daar hielden we ook rekening mee in de deelnemerskeuze. Want hoe gevarieerder de groep, hoe meer verschillende inzichten en ervaringen de revue passeren tijdens de bijeenkomsten. Als je samen in zo’n traject zit, heb je genoeg kennis om te delen, inspireer je elkaar om de volgende stap op het gebied van duurzaamheid te nemen en geef je elkaar zinvolle tips en adviezen. Denk aan duurzame leveranciers, energiebesparingsmaatregelen of het meenemen van je medewerkers in je duurzame plannen. Daarnaast bevind je je als deelnemer in goed gezelschap van ondernemers die zich allemaal positief willen onderscheiden in de markt waarin ze opereren. En die daar misschien – net als jij – niet altijd voldoende tijd voor hebben, of moeite hebben met het opstarten van deze nieuwe strategie. Juist dan is het prettig om samen met gelijkgestemden op te trekken.

Deelnemers sluiten een Green Deal met de Climate Makeover

De deelnemers hebben de keuze uit verschillende trajecten. In de Climate Makeover – het ‘instaptraject’ - ligt de focus op CO2-reductie. Hiervoor sluiten de deelnemers een Green Deal met de gemeente waardoor ze van een deelnamekorting aan het Koploperproject profiteren. De deelnemers krijgen door een nulmeting inzicht in de eigen energiesituatie en milieuprestaties rondom bijvoorbeeld transport en afval en maken kennis met manieren om hun CO2-uitstoot te reduceren. Onder begeleiding wordt een praktisch reductieplan opgesteld met maatregelen voor energiebesparing en duurzaam opwekken en inkopen van energie. Welke maatregelen kun je nemen, welke zou je wíllen nemen? Waar moet je nog meer aan denken? En niet onbelangrijk: wat is de terugverdientijd?

De Climate Makeover is vooral geschikt voor organisaties die graag een goede start maken om met milieumaatregelen hun CO2-uitstoot te reduceren.

CO2-prestatieladder en Toekomstbestendig Ondernemen

Wie een stap verder wil gaan, krijgt de mogelijkheid om de rapportage van de Climate Makeover uit te bouwen en een audit te ontvangen, met als resultaat een CO2-prestatieladdercertificaat op niveau 3. Voor bedrijven uit de infrastructuur en de bouw is dit een interessante aanvullende deal, omdat aanpassingen die te maken hebben met CO2-reductie steeds zwaarder gaan meewegen in aanbestedingen.

Toekomstbestendig Ondernemen

Organisaties die al bezig zijn met duurzaamheid, of willen kijken hoe ze hun bedrijf in de breedte kunnen verduurzamen, kunnen kiezen voor het programma Toekomstbestendig Ondernemen en een DuOn-scan laten uitvoeren. Dan laat je een integraal duurzaamheidsprofiel opstellen. Duurzaamheid is – behalve het nemen van milieumaatregelen – ook hoe je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Met aandacht voor bijvoorbeeld behoorlijk bestuur en de 3 p’s: Profit, People en Planet. Deze scan wordt uitgevoerd aan de hand van de richtlijnen vanuit ISO26000 en werken we uit tot een concreet actieplan.

Om ervoor te zorgen dat de ambities uit de actieplannen ook werkelijkheid worden, begeleiden we de deelnemers gedurende een langere periode. We hebben een-op-een gesprekken en we organiseren bijeenkomsten om de deelnemers te inspireren en met elkaar kennis en ervaringen te delen.

CO2-uitstoot reduceren voor bedrijven steeds vaker de norm

Ondernemers die zich bezighouden met het reduceren van hun CO2-uitstoot, het beperken van gebruik van fossiele energie of het besparen op vervoerskilometers en afval zijn om meerdere redenen slim bezig. Want duurzaam ondernemen, overgaan op hernieuwbare energie en het terugbrengen van de uitstoot wordt steeds meer de norm. De erkende maatregelen uit het Activiteitenbesluit, de algemene milieuregels, worden meegenomen in de trajecten waardoor je als deelnemend bedrijf - na uitvoering van de maatregelen - voldoet aan de wettelijke verplichting. Ook hierbij geldt dus: regeren is vooruitzien.

Verduurzamen leidt tot nieuwe inzichten

Je merkt aan de deelnemende organisaties dat ze steeds meer nadenken over de impact van hun bedrijf op de eigen omgeving en daarbuiten. Daardoor gaan ze ook anders kijken naar hun organisatie en diensten. Ontzettend belangrijk, want uiteindelijk hangen alle veranderingen met elkaar samen. Zo hebben we Van Vuure uitvaartverzorging in het traject zitten en zij denken na over de mogelijkheden van een duurzame uitvaart. Daarmee waren ze al gestart, maar door deel te nemen aan de Climate Makeover zijn ze nog meer geïnspireerd om te onderzoeken of deze dienstverlening kansen biedt voor de organisatie. En zo kunnen zij andere ondernemers ook weer inspireren.


Ook koploper worden?

Wil je ook koploper worden? Heb je een interessant idee dat in de Green Deal Koploperproject kan worden uitgewerkt? Neem dan contact op met projectleider Monique Moree: monique@good2connect.nl


Monique Morée is projectleider/coach van de Green Deal Koploperproject Toekomstbestendig ondernemen en partner van Good2Connect uit Hilversum. Zij werkt in deze Green Deal samen met Jaap de Vries van DZyzzion