Green Deal Media

De mediasector is energie-intensief. Het stroomverbruik op het Media Park staat gelijk aan het stroomverbruik van 12.000 huishoudens. In de Green Deal Media spreken de mediabedrijven de intentie uit om voor de periode van 2016 tot en met 2020 tenminste 70% van hun stroomverbruik te verduurzamen. Ze kopen hun stroom daarom duurzaam in.

Om het Media Park verder te verduurzamen werken bedrijven samen aan vier duurzame waardecases:

 • De waardecase Energie verkent mogelijkheden als meer laadpalen op de parkeerterreinen en een warmtenet met de woonwijk aan de andere kant van het spoor;
 • De waardecase Gebouwen richt zich op het verbeteren van de duurzaamheid van de gebouwen op het Media Park;
 • In de waardecase Productie wordt gewerkt aan het verduurzamen van het mediawagenpark en gebruik van LED verlichting in studio’s;
 • De inzet van de waardecase Media in de stad is dat mediaprofessionals een rol gaan spelen als ambassadeurs van duurzaamheid en innovatie in Hilversum.

De Green Deal Media is onderdeel van het project Media Groen met als partners:

 • AVROTROS
 • Beeld en Geluid
 • BNNVARA
 • Chain Live Audio, Visuals, Light & Rigging
 • Economic Board Utrecht
 • Ennatuurlijk
 • EO
 • KPN
 • M-Mediagebouw
 • MAX
 • Media Park Hilversum
 • Media Perspectives
 • NEP
 • NOS
 • NPO
 • NTR
 • Red Bee Media
 • RTL
 • Stadsfonds Hilversum
 • Talpa Network
 • Unbranded
 • United
 • VPRO

Onderaan staan portretten van enkele deelnemers aan de Green Deal en in Media Groen.

Impact van een groener Media Park is breder dan Hilversum alleen

Het Media Park is dé plek om grote stappen te maken in het verduurzamen van de media-industrie en Hilversum. Waarom? Het is groot, de infrastructuur is goed georganiseerd en op dit terrein vind je meer dan de helft van de mediabanen in Hilversum. Vandaar dat we ons met de Green Deal Media concentreren op dit gebied. Ook heb je als voordeel dat je op het Media Park niet met honderd verschillende aansluitingen te maken hebt, want het hele park is aangesloten op één koudenet, één warmtenet en één elektriciteitsnet.


Frank Visser, de projecteider en coach van de Green Deal Media, deelt zijn inzichten. "Onze focus ligt op het verduurzamen van het Media Park, maar ook de media-organisaties uit de stad doen mee. We leven in een tijd waarin het mediagebruik, en dus ook het energieverbruik, alleen maar toenemen.


Een duurzamer Media Park is ook een duurzamer Hilversum

De Green Deal Media is gestart in 2015, maar in 2016 maakten we de grootste klapper. Toen is de Green Deal officieel ondertekend en hebben de bedrijven op het Media Park afgesproken dat ze tot en met 2020 70 % van hun stroom duurzaam zullen inkopen uit Nederlandse bronnen. Dat is geen klein bier, want hiermee nemen deze bedrijven 20 % van de duurzame doelstelling voor heel Hilversum voor hun rekening. De gemeente Hilversum ondersteunt met het faciliteren van een Green Deal Media coach. Ook de mediaorganisaties uit de stad doen mee. Zoals de EO die al een brainstormbijeenkomst over een duurzame interactie tussen de media-industrie en bewoners heeft gefaciliteerd. En het AKN-gebouw aan de 's-Gravelandseweg dat – net als de EO - draait op duurzame stroom.

Duurzaamheid in de media-industrie steeds belangrijker

We leven in een tijd waarin het mediagebruik alleen maar toeneemt. En dus ook het energieverbruik, want het produceren van programma’s, items en content kost veel energie. Dus daar moet je op anticiperen. Bovendien vind ik dat je als media-industrie een voorbeeldfunctie hebt. Je reflecteert de samenleving, initieert discussies en signaleert trends. Dan moet je duurzaamheid dus ook opnemen in je kerndoelen. Deze Green Deal stelt ons in staat om hierin enorme slagen te maken.

Voorspelbaarheid essentieel voor ontwikkeling duurzaamheid

In de energietransitie is voorspelbaarheid cruciaal. Bijvoorbeeld subsidies en regelingen die dit moeten stimuleren: zijn ze lang houdbaar? Wij werken samen met veel verschillende partijen die we vragen fiks te investeren in de verduurzaming. Daar verwachten ze wel een bepaald rendement op terug. De grootste uitdaging in deze transitie is dat we met een lange tijdshorizon te maken hebben. Pas over een aantal jaar gaat een investering zich terugverdienen of wordt een besparing écht goed zichtbaar. Wat mij frustreert is dat energie uit vervuilende bronnen nog steeds veel goedkoper is dan duurzaam opgewekte energie. Dit zou juist andersom moeten zijn, anders wordt het lastig om het gebruik van fossiele brandstoffen in te perken.

Interne studio’s gebruiken bijna allemaal ledverlichting

Op het gebied van belichting hebben we al een paar mijlpalen bereikt. De klassieke studiolampen verbruiken enorm veel energie maar gelukkig zijn de meeste interne studio’s, onder andere van RTL Boulevard en Zappelin, inmiddels ingericht met ledverlichting. In de grote studio’s, die per seizoen worden verhuurd, is dat wat lastiger. Daar heb je met zoveel verschillende partijen te maken. Maar in Studio 20 – waarin onder andere Kassa en Per Seconde Wijzer worden opgenomen - is het NEP en partners dit seizoen wel gelukt.

En heel belangrijk: huurders willen mee!

Wat ik gelukkig merk is dat de huurders graag mee willen in de energietransitie. De mensen die bij de omroepen, bedrijven en organisaties op het Media Park werken realiseren zich steeds meer dat alles wat zij doen een bepaalde footprint heeft. En dat je die ook op allerlei manieren – niet alleen het stroomverbruik - kunt verkleinen. Een goed voorbeeld zijn de acties van Band op Spanning, een van de prijswinnaars van Hilversum100. Met Band op Spanning worden de autobanden van medewerkers en bezoekers gecontroleerd. Wanneer een auto een te lage bandenspanning heeft verbruikt hij namelijk veel meer brandstof. In februari zijn in totaal 425 auto’s gecontroleerd waarmee we duizenden liters brandstof en nog veel meer kilogrammen CO2-uitstoot hebben bespaard. Iedereen was enthousiast en na hun werkdag bleven mensen gerust nog even wachten tot ze hun autobanden konden laten oppompen.

Biologisch eten, gescheiden afval en naar Hilversum op de fiets

Verder maken huurders groene keuzes in catering en transport. Zo heeft de kantine van het AKN gebouw aan de 's-Gravelandseweg een meatless monday en biedt de kantine van BNNVARA / NTR / VPRO biologisch vlees en biologische producten van hun lokale Hilversumse leverancier, de 'Biologische Slagerij'. Bij RTL zamelen ze het voedsel apart in van het andere afval zodat het gecomposteerd kan worden. En bij AVROTROS staan fietsen, dus als je even Hilversum in moet voor een afspraak pak je gewoon de fiets.


Doe ook mee aan deze Green Deal

Werk jij als mediaprofessional én ben je geïnteresseerd in het verlagen van energiekosten en het verduurzamen van Hilversum? Dan nodig ik je van harte uit om contact met mij op te nemen!

Heb je een interessant idee dat in de Green Deal Media kan worden uitgewerkt? Neem dan contact op met projectleider Frank Visser: frank.visser@mediagroen.nl


Frank Visser is projectleider/coach van de Green Deal Media en oprichter van Mediagroen