Green Deal Kantoren en Bedrijfsmatig Vastgoed

Het doel van deze Hilversumse Green Deal is gebruikers en eigenaren van kantoren en bedrijfsmatig vastgoed ondersteunen bij het verduurzamen van hun huisvesting en vastgoed.

De activiteiten bestaan uit:

 • Het informeren van gebruikers en eigenaren over mogelijkheden om te verduurzamen;
 • Het maken van een duurzaamheidsadvies met financiële onderbouwing op maat;
 • Het adviseren over fiscale en subsidiemogelijkheden.

De deelnemers aan de eerste Green Deal Kantoren en Bedrijfsmatig Vastgoed zijn:

 • Tomin Groep
 • Drukkerij en Netservice De Toekomst
 • Kastanje Vastgoed
 • Research2Evolve
 • VDH Vastgoed

De deelnemers aan de tweede Green Deal Kantoren en Bedrijfsmatig Vastgoed zijn:

 • 123duurzaam
 • Exalius
 • International Flavors & Fragrances (IFF)
 • Merin
 • NCOI Opleidingen
 • Nike
 • Orion & Rotor Media
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek
 • Railpro
 • Tuinmeubelen.nl

Onderaan staan drie portretten van deelnemers aan de eerste Green Deal.

Verduurzamen van eigen vastgoed steeds meer on top of mind

De Green Deal Kantoren en Bedrijfsmatig Vastgoed houdt concreet in dat deelnemende vastgoedpartijen met elkaar de inspanningsverplichting afspreken om binnen een jaar maatregelen toe te passen die helpen in het behalen van de CO2-doelstellingen. Op die manier dragen ze bij aan het versnellen van de energietransitie in Hilversum. Binnen deze Green Deal geven we advies over duurzame opwekkingsmaatregelen, zoals zonnepanelen, maar ook isolatie en warmte-koudeopslag.


Jim Teunizen vertelt over de Green Deal Kantoren en bedrijfsmatig Vastgoed, waarvan hij projectleider en Green Deal coach is. "Wanneer je eigenaren meeneemt in duurzame ontwikkelingen en ze wijst op de voordelen motiveer je ze echt om verder te verduurzamen. En we merken dat het verduurzamen van vastgoed steeds meer on top of mind is bij eigenaren en gebruikers! In oktober komt er een 2e tranche aan van de SDE+-regeling. En we zijn bezig met het opzetten van collectieve zonnepaneleninkoop."


Effectieve subsidie voor ondernemers op zonnepanelen

Eind maart zijn er door deelnemers aan de Green Deal vijf aanvragen ingediend voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De aanvragen zijn allemaal gericht op de ontwikkeling van zonnepanelen op daken.

Zonnepanelen in minder dan 10 jaar terugverdiend

Deze aanpak werpt zijn vruchten af, de ondernemers zien het financieel rendement op hun zonnepaneleninstallatie aanzienlijk verbeteren. Daardoor wordt het nemen van een investeringsbeslissing eenvoudiger en realistischer. De terugverdientijd van de installatie ligt nu tussen 8 – 10 jaar en de ondernemers gebruiken grotendeels eigen opgewekte duurzame elektriciteit.

2.000 panelen op kantoren en bedrijfsmatig vastgoed

Naast de SDE+-aanvragen hebben wij ook bij een aantal kleinverbruikers onderzocht of een zonnepaneleninstallatie interessant is. Op dit moment zijn wij bezig met het opzetten van een collectieve inkoop van zonnepanelen voor eigenaren en gebruikers van kantoren en bedrijfsmatig vastgoed. Op basis van deze acties verwachten wij in 2019 dat er meer dan 2.000 zonnepanelen bij ondernemers worden geplaatst.


In oktober gaat 2e tranche SDE+-regeling open

Mooie resultaten die een belangrijk vervolg krijgen in oktober 2019 wanneer de 2e tranche van de SDE+-regeling open gaat. Gebouweigenaren, -beheerders of -gebruikers die interesse hebben in deze 2e tranche, of in collectieve inkoop van zonnepanelen, kunnen voor meer informatie terecht bij Green Deal coach Jim Teunizen: jim@albaconcepts.nl


Aantal vastgoedpartijen dat wil verduurzamen twee keer zo hoog

De eerste Green Deal loopt vanaf april 2017 en we merken dat steeds meer kantooreigenaren en vastgoedbezitters aanhaken. Vorig jaar hebben we met 7 partijen een deal kunnen sluiten, en dit jaar verwacht ik dat dat aantal gaat verdubbelen! Bovendien merken we dat het verduurzamen van vastgoed steeds meer on top of mind is bij vastgoedeigenaren en –gebruikers. Behalve door ons laten deze partijen zich ook informeren via andere kanalen. Kortom: ze zijn zich meer bewust van de impact die het verduurzamen kan hebben.

Focus op de financiële voordelen voor ondernemers

Wanneer je eigenaren meeneemt in duurzame ontwikkelingen en ze wijst op de voordelen motiveer je ze echt om verder te verduurzamen. Onze strategie is niet per se idealistisch: we zijn geen Greenpeace. Deze doelgroep – ondernemers – bereiken we vooral langs de lijn van geld. Dus we vertellen hoe duurzame aanpassingen hen helpen om hun energiekosten te verlagen, of welke subsidies er beschikbaar zijn. Vanuit ondernemers geredeneerd is het ook logisch om op die manier naar verduurzaming te kijken: je kunt elke euro immers maar één keer uitgeven. De Tomingroep bijvoorbeeld heeft echt de ambitie om nog verder te vergroenen, maar ook de verantwoordelijkheid naar het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kortom: hierin moeten deze partijen steeds een afweging maken.

Het gaat goed, het kan beter

Wat betreft de voortgang zou ik nog veel meer meters willen maken: niet elke vastgoedpartij wil nu nog mee in de verduurzaming van kantoren en bedrijfspanden. Daarnaast hebben we te maken met wet- en regelgeving die verduurzamen soms belemmeren. Maar de inzet van Green Deals helpt wel degelijk, in feite zijn dit afspraken die verduurzaming echt verder aanjagen en op de kaart zetten.


Doe ook mee aan deze Green Deal

Heb jij te maken met vastgoed, ben je kantooreigenaar of –gebruiker, én ben je geïnteresseerd in het verlagen van energiekosten en het verduurzamen van Hilversum? Dan nodig ik je van harte uit om contact met mij op te nemen!

Heb je een interessant idee dat in de Green Deal Kantoren en Bedrijfsmatig Vastgoed kan worden uitgewerkt? Neem dan contact op met projectleider Jim Teunizen: jim@albaconcepts.nl


Jim Teunizen is projectleider/coach van de Green Deal Kantoren en Bedrijfsmatig Vastgoed en co-founder van Alba Concepts