VN-werelddoelen een ver-van-ons-bedshow? 

11 december 2020

De VN heeft 17 ontwikkelingsdoelen opgesteld, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze doelen vormen een ‘to-do-list’ voor de wereld van 2030. Deze internationale doelen worden soms als ingewikkeld en abstract ervaren. Als een ver-van-mijn-bed-show. Terwijl er (onbewust) al heel veel gebeurt om bij te dragen aan die doelen. Ook in Hilversum. Hoe kunnen we deze VN-doelen nou vertalen naar onze stad? Deze vraag stond centraal tijdens ons eerste online café op dinsdagavond 1 december.  Rigo Stegeman, eigenaar van Good2connect en initiatiefnemer van een SDG-house in Hilversum, was gastheer

Hij laat zien dat de doelen een krachtige tool zijn omdat ze heel goed tonen hoe alles met elkaar verbonden is. “Als we bijvoorbeeld falen op het doel klimaat heeft dat gevolgen voor de doelen biodiversiteit en voedsel. De doelen zijn van en voor iedereen. Het biedt een kans om in dezelfde taal te spreken. Internationaal, nationaal, lokaal. Er zijn overal andere uitdagingen, maar internationaal is hetzelfde. Ook in Hilversum hebben we onze uitdagingen: er moeten huizen bij, er is werkeloosheid, 9000 inwoners zijn ernstig eenzaam en er is laaggeletterdheid en er zijn weinig bomen in de stad. In eerste instantie lijken deze uitdagingen niet zoveel met elkaar te maken hebben, maar dat hebben ze wel degelijk.” 

Waarom aanhaken in Hilversum op de VN-doelen?

Volgens Rigo heeft aanhaken vele voordelen. “Het kan voor meer bewustwording en begrip zorgen. Lokaal samenwerken en kansen zoeken wordt makkelijker omdat je ziet waar je elkaar kunt vinden. Je gaat verbanden zien. Het grotere plaatje en de effecten op elkaar. Integraler en doelmatiger werken gaat makkelijker; het hangt minder van toevalligheden af. Het doel is om alles inzichtelijk en meetbaar te maken. En de meetmethodes worden steeds beter. Zoals de MAEX, een maatschappelijke AEX. Een prima meetinstrument voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Maatschappelijke organisaties kunnen hiermee laten zien hoeveel impact ze maken. Door inspanningen zichtbaar en meetbaar te maken is het weer makkelijker om subsidie te krijgen. Je denkt gewoon vanuit je eigen organisatie en vanuit daar sluit je aan op het grotere plaatje.”

Wie dit al doet in Hilversum is Nike. Die heeft een selectie gemaakt van zes doelen waar zij de meeste impact op kunnen maken. Daarop zijn targets gezet en die worden per jaar uitgewerkt. Nike maakt dus inzichtelijk wat het doet en bereikt. 

Wijnhandel Il DiVino werkt al met de SDG’s. Bij alle wijnen staan de betreffende SDG’s vermeld. Ook Urban Farming 035 werkt al zoveel mogelijk met de VN-doelen door aan te geven hoe de stichting eraan bijdraagt. 

Gemeente en de VN-doelen

Bieden de VN-doelen ook haakjes voor de gemeente? Rigo meent dat de gemeente er goed aan zou doen om de SDG’s te omarmen in haar omgevingsvisie.” Ik zit in het landelijke SDG-netwerk en merk dat elke gemeente haar eigen manier heeft om met de doelen te werken. De ene wil het op beleidsniveau, de andere wil het samen met inwoners en organisaties vormgeven, bv via een platformHet kan op verschillende manieren. De rode draad is wel dat er voor hoofd- en subdoelen wordt gekozen. Want je moet als gemeente ergens keuzes maken. Je kunt niet overal gelijk aan werkenDe keuzes hangen samen met je beleid en de dingen die op dat moment spelen. Met elkaar kies je er dan een aantal.”

VERVOLG:

De bezoekers van het online café zijn het erover eens dat er in Hilversum volop kansen liggen voor het aanhaken op de SDG’s, maar dat het wel belangrijk is om een concrete vertaalslag te maken. Het mag niet de zoveelste ingewikkelde tool worden. En niet de bedoeling ervan uit het oog verliezen. Wat kan helpen is dat er per SDG een lijstje met namen wordt gekoppeld van mensen die zich ermee bezig houden.  En alle losse initiatieven die Hilversum nu al kent en die bijdragen aan de doelen, boven het maaiveld laten uitkomen. Dat ze zichtbaarder worden en een plek krijgen in de omgevingsvisie. Daarnaast zijn er veel partijen die nog niet zijn aangehaakt, die vinden en verbinden gaat helpen. Maar ook het waarderen van organisaties die de SDG’s omarmen. Het aantrekkelijker maken. Ook is het belangrijk om vanuit de Hilversum100 duidelijk te maken hoe de thema’s van het platform bijdragen. Het visueel maken. Dit zou Hilversumbreed opgepakt kunnen worden.

Conclusie: Aanhaken op de VN-doelen biedt volop kansen en voordelen voor Hilversum. De VN-doelen zijn voor velen nog wel een ver-van-mijn-bed-show. Een concrete vertaling maken naar Hilversumse initiatieven en die zichtbaar maken is daarom belangrijk. Ook de SDG’s prominent laten opnemen in de omgevingsvisie zou een grote stap zijn.

Dit artikel is geschreven door Marike Boersma. De foto’s zijn gemaakt door Margot Brakel.
content: