@AllArt

Vrijplaats voor kunstzinnige en zakelijke ontmoetingen

@AllArt is een creatieve vrijplaats. Een plek waar je in een fijne en veilige setting vrij komt van de dagelijkse praktijk. Je stelt je er open voor een ontmoeting en treedt de ander met nieuwsgierigheid
tegemoet.

Het economisch ruilen hebben wij vervangen door geven (om de ander en om jezelf). Samen zetten wij ons in om de wereld en onze samenleving een beetje mooier te maken. @AllArt daagt je uit om je te laten leiden door je idealen, passie, positieve energie en esthetiek. Kunst is (hierbij) essentieel.

 

Kunstzinnige ontmoetingen

Met veel liefde en aandacht voor de details is @AllArt een ideale plek geworden voor kunstzinnige ontmoetingen.

Van intieme concerten in het vestzaktheater tot kleine theaterproducties en van recordingsessies tot intervisiebijeenkomsten (bijna) alles is mogelijk @AllArt.

Zakelijke ontmoetingen

Brainstormsessies om tot nieuwe initiatieven te komen, presentaties om iets interessants te delen, workshops en trainingen die tot nieuwe inzichten en vaardigheden leiden, of vergaderingen waarbij een fijne sfeer gewenst is.

@AllArt tref je een kunstzinnige sfeer waarbij veel aandacht besteed is aan de details en de faciliteiten goed georganiseerd zijn.

@ ALL ART ondersteunt de Hilversum100 omdat…

(Verder in te vullen)